Sport - DIABETES - Diabetes-Typ-2, Diabetes-Typ-1, Informationen über Ursachen Risikofaktoren Symptome Therapiemöglichkeiten und Prognose von Diabetes mellitus der Zuckerkrankheit

Direkt zum Seiteninhalt
NEDERLAND


powered by:
Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting, fysiek spel  of denkspel dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden. Hoewel iedereen weet wat er met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven. De term ontwikkelt zich voortdurend om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op lichamelijke beweging, gebruikmakend van kenmerken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt een aantal kenmerken: Een sport heeft een vastgelegd aantal regels die bij alle spelers bekend behoren te zijn. Deze kunnen in de loop der tijd en van plaats tot plaats verschillen. Toernooien kunnen hun eigen aanvullende regels stellen, maar er is in beginsel een vast aantal van overeengekomen en aanvaarde regels. Een sport heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een rechtstreeks treffen met andere spelers, of in de zin van het vestigen van een score.

   Een sport wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of van de toeschouwers; of omwille van het aanzien van een land, stad, club enzovoort. Een sport bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in teamverband, met of zonder tegenspelers om van te winnen , of om een doel te bereiken, of om gezondheidsredenen . Het primaire doel van een competitie is om volgens de regels te winnen, en niet om esthetische, artistieke of financiële redenen.

Zurück zum Seiteninhalt

Flag Counter